Workshop-carrousel “zelfsturende teams”

Een straaljager team dat aan luchtacrobatiek doet kan alleen opereren vanuit zelfsturing. Het is onmogelijk voor een leidinggevende om via individuele instructies alle piloten zo aan te sturen dat ze vlekkeloos hun acrobatische toeren tonen. Hetzelfde geldt voor teams. Wil een team als een geoliede machine samenwerken dan is zelfsturing een basisvoorwaarde.

blue-angels-1089928_1280

 

Veel organisaties willen hun organisatie transformeren naar meer zelforganisatie waar zelfsturende teams een belangrijk onderdeel in zijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid en meer vrijheid van eigen handelen zorgen voor een hogere bevlogenheid, lagere kosten en meer flexibiliteit.

Een groot deel van de werknemers bezit onvoldoende zelfsturende 21e eeuwse vaardigheden

Belangrijke vaardigheden voor zelfsturing zijn; het nemen van eigen verantwoordelijkheid, feedback geven op elkaars gedrag, conflicthantering en kunnen omgaan met overlappende taken. Deze vaardigheden dienen te worden ontwikkeld wil een zelfsturend team succesvol zijn.

Repeterende workshops

De workshop-carrousel “zelfsturende teams” is een effectief middel om zelfsturing binnen teams tegen lage kosten op een gedoceerde wijze te ontwikkelen. De repeterende korte workshops zorgen ervoor dat nieuwe aangeleerde vaardigheden direct in de praktijk worden toegepast. Een aantal voorbeelden van thema’s die worden behandeld:

  • Constructief feedback geven en ontvangen
  • Excellent onderhandelen
  • Assertiviteit
  • Slim vertrouwen
  • Verhoging van genderintelligentie (man vrouw dynamiek)
  • Samenwerken op basis van co-creatie
  • Persoonlijk leiderschap
  • Omgaan met conflicten (transactionele analyse)

Informatieretentie

Te groot en te veel blijkt in de praktijk niet te werken. Dat geldt ook voor te complex en te snel. Het verkleinen van kennis tot haar essentie en het stapsgewijs onder de aandacht brengen vergroot de kans dat het geleerde blijft hangen. Uit onderzoek blijkt dat veel trainingen niet het beoogde effect resulteren als wat is beoogt. Dat ligt niet aan de kwaliteit van de trainingen maar aan de informatieretentie van nieuwe kennis. Repeterende workshops met een thema ondervangen dit probleem.

Note: Zonder herhaling verdwijnt nieuwe kennis geleidelijk. Hoe vaker iets geoefend wordt, hoe beter iemand het zich eigen maakt. Hieronder wordt getoond dat het op gedoceerde wijze aanleren van vaardigheden zorgt voor een duurzame ontwikkeling die beklijft.

zelfsturing

 

 

Bedrijven als Fundis en Sycada zetten de workshop-carrousel in voor meer zelfsturing. Om een voorbeeld te geven van de effectiviteit van een workshop van 2,5 uur werd bij Fundis de missie van een nieuw team van 17 medewerkers in een workshop geformuleerd waar iedereen zich in herkende en inspireerde.