Visie op persoonlijk leiderschap

Werken vanuit je talent en toch het gevoel te hebben dat je iets mist. Dat komt steeds vaker voor. Naast het kennen van je drijfveren is je persoonlijke missie de sleutel om in balans te blijven en meer energie in je werk en leven te ervaren. Waarom doe je wat je doet? Wat is nou echt belangrijk voor jou in het leven? De meeste van ons moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar waarom heb je die bepaalde richting gekozen in je werk en opleiding om je geld mee te verdienen? Waar draagt dat aan bij?! Als je je bewust bent van het hogere doel, je persoonlijke missie, kan je makkelijker hoofd- van bijzaken onderscheiden. Doordat je missie als een kompas werkt kan je bijvoorbeeld makkelijker keuzes maken en ervaar je meer rust, energie en zingeving.

Mijn specialisme is je te helpen om zingeving te vinden in je werk. Werken vanuit je zingeving wordt persoonlijk leiderschap genoemd. Dit betekent dat je je eigen richting bepaalt en met behulp van je unieke kwaliteiten vorm geeft aan je werk en leven. Deze innerlijke structuur zorgt voor innerlijke rust, authenticiteit, kracht en zingeving. Mijn aanpak is erop gericht om je bewustzijnsfase te analyseren, je innerlijke structuur te helpen opbouwen. Wanneer je dit bereikt voel je je authentiek en ervaar je zingeving in je werk en leven.

De zes bewustzijnsniveaus

In mijn aanpak ga ik met de  zogenaamd bewustzijnsniveaus van Bateson en Dilts aan de slag. De nadruk ligt op het bewust worden van de meest alomvattende niveaus, missie en identiteit. Je missie en identiteit vormen de basis van je persoonlijkheid waarom je doet wat je doet. Maar de meesten van ons zijn zich er niet bewust van hoe die identiteit en missie er uit zien. Hoe zitten we nou eigenlijk in elkaar? Waar doen we het allemaal voor, oftewel wat is de zingeving van het leven? Dat zijn de sleutels naar persoonlijk leiderschap. Het kennen van je persoonlijke drijfveren en missie geeft belangrijk handvatten om moeilijke situaties in het leven het hoofd te bieden en geeft richting bij bijvoorbeeld keuzes in je loopbaan.

Logische niveaus

In onze visie bestaat er zoiets als een teveel maar ook een te weinig aan spanning. De kunst is om in het optimale gebied te functioneren. Wat zorgt nou voor veel of weinig spanning? Dat heeft alles te maken met je persoonlijke talenten. Activiteiten die voor de ene gezond uitdagend zijn, zijn voor de ander een bron van stress; te veel spanning. Dit komt omdat doordat je er wel of geen aanleg voor hebt. Maar het heeft ook  met je persoonlijke missie te maken. Voor het ene kun je veel energie opbrengen, ook al kost een taak je moeite, omdat je het (de term zegt het al) de moeite waard vindt, belangrijk vindt. En bij een andere taak denk je ‘ Dit is alleen maar verspilling van mijn energie’.

spanningscurve

Veel mensen die burn-out- of bore-out-klachten ervaren zijn uit balans geraakt, omdat ze geen goed overzicht hebben van hun essentiële behoeften. Ze geven te veel energie uit aan dingen waar ze geen voldoening uit halen en te weinig aan zaken waar ze energie van krijgen. Om in balans te komen en blijven is het belangrijk om je essentiële behoeften en persoonlijke missie in kaart te brengen.

TMA- methode

Voor het in kaart brengen van je verschillende psychologische behoeften en talenten, gebruiken we de TMA- methode. De TMA-methode is gebaseerd op de theorie van Henry Murray. Murray heeft op basis van onderzoek 22 psychologische drijfveren geïdentificeerd. Elk persoon heeft deze 22 drijfveren in meer of mindere mate. Zo hebben mensen in meer of mindere mate behoefte aan orde en structuur, aanzien of bijvoorbeeld verantwoordelijkheid. Sterke drijfveren vormen talenten in iemands persoonlijkheid. De TMA- talentenscan analyseert de mate van alle 22 innerlijke drijfveren. Zo zie je waar je talenten liggen en krijg je inzicht in welke activiteiten  je energie geven en welke je energie kosten.

talentradar