Hebben we de interactie verwaarloosd?

De wereld is in de greep van Corona. Een minuscuul virus dat de wereld plat legt. Interacties tussen mensen worden drastisch beperkt om het virus te temmen. De 1,5 meter samenleving wordt de norm. In een wereld waar alles met elkaar is verbonden is dat een forse tegenslag. We worden ons in deze crisis bewust dat we de kwaliteit van interactie met elkaar afgelopen decennia hebben verwaarloosd. Veel mensen vertonen burn-out klachten. Relaties vallen bij bosjes uit elkaar. Organisaties en overheden lopen vast.

 

Interactie wordt gezien als een kostenpost!

De digitale interactie is nu behulpzaam maar we zullen de komende tijd ervaren dat de digitale interactie de menselijke interactie niet kan vervangen. Ook robots kunnen dat niet ondanks dat ze geen virussen overbrengen. We beseffen nauwelijks nog de waarde van menselijke interactie. In een tijd waar het draait om de economie wordt de interactie tussen mensen gezien als een kostenpost. De eens zo vruchtbare interactie tussen mensen is verworden tot het geven van instructies of het uiten van emotionele klaagzang.

Interactie ligt aan de basis van het leven omdat alles integraal met elkaar is verbonden!

 

We zijn vergeten hoe sterk het lichaam is

In het bestrijden van Corona wordt vooral gesproken over het indammen van besmettingen en naarstig zoeken naar een vaccin. We zijn vergeten hoe sterk het lichaam is. We zijn vergeten hoe heilzaam een gezonde interactie tussen mensen is. We vluchten in technische oplossingen om het virus te bestrijden. Als we niet oppassen glijden we af naar een tijd waar de angst voor menselijke interactie domineert. Waar menselijke interactie steeds meer wordt overgenomen door digitale interactie. Waar het vertrouwen vooral op vaccins, medicijnen, digitale interactie is gevestigd en niet meer op de natuurlijke weerstand van ons lichaam.

 

Gezonde interactie heilzaam voor het lichaam

Het is bewezen dat een gezonde interactie (een interactie zonder klagen) heilzaam is voor de mens. Stellen met een gezonde interactie zijn het gelukkigst, leven het langst en gezondst. Teams met een gezonde interactie tussen mensen presteren uitzonderlijk. Patiënten die verpleegt worden door verpleegkundigen, die een gezonde interactie aangaan met hun patiënten herstellen aanzienlijk sneller.

 

Laat Corona een wake-up call van de sterk verwaarloosde interactie tussen mensen

Een gezonde interactie tussen mensen zorgt voor doorbraken tijdens een crisis. Laten we ons vooral door Corona niet bang maken voor de menselijke interactie. Laat Corona een wake-up call van de sterk verwaarloosde interactie zijn tussen mensen. Niet de menselijke interactie is het probleem maar de slechte kwaliteit van de interactie tussen mensen.

Mensen implementeren niet maar interpreteren

Nieuwe kennis en vaardigheden aanleren is complex en vergt veel aandacht. Het even snel aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden d.m.v. een workshop hier, een training daar of leidinggevenden een paar dagen op de hei leidt tot teleurstellingen. Er wordt over het hoofd gezien dat mensen nieuwe informatie niet implementeren maar interpreteren alvorens ze het kunnen omzetten in kennis. Dus niet een paar keer voordoen en dan er vanuit gaan dat mensen het kunstje beheersen. Want dat is wel de gedachte binnen veel organisaties.

 

Organisaties hebben veel goodwill verloren bij hun medewerkers door nieuwe kennis en vaardigheden te willen implementeren i.p.v. stapsgewijs te integreren in de bestaande kennis van medewerkers!

 

Kennis is wat je nog weet nadat je alle feiten bent vergeten

Howard Gardner, professor in cognitieve psychologie en pedagogiek aan de Harvard University verklaarde dat “Kennis is wat je nog weet nadat je alle feiten bent vergeten”. Kennis is dus persoonlijk. Kennis kun je niet van de ene naar andere persoon implementeren zoals dat met computers kan. Toch doet het gedrag binnen organisaties denken dat nieuwe kennis en vaardigheden geïmplementeerd kunnen worden. Zoals het op maandagmorgen top down meedelen dat medewerkers zich voortaan klantenvriendelijk dienen te gedragen en dan vreemd opkijken als dat vervolgens niet gebeurd.

 

Organisaties bezitten veel informatie maar lang niet altijd kennis

Je kunt dus stellen dat organisaties veel informatie bezitten maar lang niet altijd kennis en wijsheid. Kennis en wijsheid zit in de mensen, niet in organisatie. Informatie op zichzelf is identiteitsloos. Identiteit van een organisatie wordt bepaald door de collectieve kennis en wijdheid van haar mensen die er werken. Niet de processen, protocollen, gebouwen, producten en ook niet de CEO doen dat. Vandaar dat hedendaagse organisaties met hun identiteit worstelen, omdat ze vooral informatie rondpompen i.p.v. het transformeren tot kennis en wijsheid in de mensen. Bel naar eens een helpdesk van een telecom bedrijf met een complex probleem en je zult het verschil tussen informatie en kennis direct ervaren.

 

It giet oan

Iemands kennis bepaald hoe informatie wordt geïnterpreteerd en verwerkt. Als er in Friesland 10 dagen -20 °C op de thermometer staat dan heeft dat een ander gedrag tot gevolg in Friesland dat het in Oostenrijk zou hebben. In Friesland zul je op een gegeven moment de kreet “it giet oan” horen. Ieder mens interpreteert informatie op eigen wijze. Wil je bv klantvriendelijk gedrag of eigenaarschap binnen je organisatie versterken dan zal je met elkaar in gesprek dienen te gaan, hoe dat er uit ziet en hoe iedereen het beleeft in de verschillende contexten. Geef ruimte om feedback op gedrag te interpreteren en integreren. Organiseer intervisies voor verdieping ondersteund door workshops, coaching en trainingen.

 

Samen zoeken naar een integratie

Door ruimte te geven aan het interpreteren en integreren van informatie door mensen doet kennis en wijsheid groeien. Het zijn de mensen binnen een organisatie die zorgen voor een levendige identiteit van een organisatie. Mensen willen groeien en dat betekent het opnemen (integreren) van nieuwe ideeën zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Communicatie is het middel en kun je definiëren als ‘samen zoeken naar een integratie’. Communicatie is het toppunt van integratie.

 

Dus niet communiceren over informatie maar over iemands interpretatie van die informatie!

 

Geef medewerkers te ruimte en tijd om informatie te interpreteren

Binnen organisaties wordt het nodige geïnvesteerd in coaching en trainingen om tot betere resultaten te komen. Er wordt geïnvesteerd in het trainen van; leidinggeven, klantvriendelijkheid, communicatie, samenwerking, innovatie, creativiteit, flexibiliteit, etc. De geleverde inspanningen leveren pas werkelijk resultaat op als medewerkers de ruimte en tijd krijgen om de nieuw verkregen informatie interpreteren en integreren in de dagelijkse praktijk.

Lockdown leidt tot hoogmoed

Lockdown creëert illusie van controle. Controle leidt tot hoogmoed.

We leven in een bijzonder tijd met een wereld in een Corona lockdown situatie. We zien steeds meer dat deze lockdown situatie een vals gevoel van controle en veiligheid geeft. Een gevoel van; we hebben het onder controle. Een vals gevoel van veiligheid en controle leidt tot hoogmoed.

Hoogmoed is een mechanisme dat er voor zorgt dat mensen in een ideale fantasiewereld leven. Een wereld waarin ze controle denken te hebben op het leven. Alles wat die fantasiewereld bedreigt dient te worden verwijderd. Dat is een gebed zonder eind.

De werkelijkheid zit vol ambiguïteit

De werkelijkheid blijkt namelijk vol te zitten met ambiguïteit of te wel; dubbelzinnigheid. De psychologische betekenis van Ambiguïteit is het vermogen om dubbelzinnige situaties en tegenstrijdig gedrag te tolereren. Ambiguïteitstolerante mensen zijn in staat om dubbelzinnigheden (inconsistenties) of dubbelzinnige informatie, die ingewikkeld of zelfs onaanvaardbaar lijkt, waar te nemen en ermee te kunnen leven. Ze weerstaan de neiging om tegenstrijdigheden te negeren. Dit staat haaks op mensen die controle willen en ambiguïteit negeren.

Tolerantie van ambiguïteit is een voorwaarde om de post corona tijd te kunnen betreden zonder angst!

We leven in een wereld vol valse macht en hoop

We leven in een wereld vol valse macht en hoop met de media als grote aanjager. Politici en wetenschap doen ons laten geloven dat, als iedereen netjes binnen blijft, 1.5 m afstand houdt en wacht op het verlossende vaccin van Bill Gates dan komt het allemaal wel goed! Mensen met macht en geld worden eerder geloofd dan mensen met een gezond boerenverstand. De wetenschap wil ons het gevoel geven dat ze het allemaal wel weten. Dagelijks zien we hoe het kabinet zich laat leiden door het RIVM. Het RIVM en kabinet zijn gevangenen in hun eigen Hoogmoed.

Hoogmoedige mensen kunnen niet omgaan met ambiguïteit.

Hoogmoedige mensen kunnen niet omgaan met ambiguïteit. Hun illusie van controle en beheersbaarheid wordt geweld aangedaan, Het dient te worden bestreden met acties. Veel politici, wetenschappers maar ook burgers hebben hier last van. Het idee dat het leven minder onder controle is dan ze denken vinden ze onaanvaardbaar en dat dient te worden bestreden. Zo ook in de gezondheidszorg. Want niets is kwetsbaarder dan onze gezondheid.

We zijn nu zelfs zover dat velen denken dat ongevaccineerde kinderen gevaccineerde kinderen in gevaar brengen.

Accepteren dat ambiguïteit bij het leven hoort

Ambiguïteit kan niet verwijderd worden uit het leven. Dus we moeten ermee leren omgaan en het tot acceptabele niveaus terugbrengen. De voor de hand liggende weg is om zelf die ambiguïteit te reduceren. Dat kan op verschilellende manieren worden gedaan:

▪ Regels: als er meer regels zijn, strengere regels, helderder regels en regels met minder ruimte voor afwijkingen, is er minder variëteit

▪ Overeenstemming over regels: als die er is, daalt de variëteit

▪ Feedback: hoe eerder mensen leren over de effecten van hun acties, des te consistenter worden ze in hun handelen.

▪ Aandacht: als de aandacht constant wordt, worden relaties hechter en stijgt de consistentie van handelen

▪ Acties: actie ondernemen zelf kan leiden tot vereenvoudiging van de omgeving en tot betekenisgeving, zeker als mensen op de actie, die ze doen reflecteren

▪ Interactie: met anderen erover praten en betekenis geven aan wat er gebeurt zorgt voor een gevoel van controle

Het leven houdt zich in stand

Het virus is niet het echte gevaar maar de reactie van mensen op dat virus is het werkelijke gevaar. Het leven houdt zichzelf in stand. Dit in tegenstelling tot de hoogmoedige mens met zijn vernietigende controle drift. We zullen de teugels weer los dienen te laten en weer te vertrouwen op het leven. Bovenstaande handvatten kunnen ons helpen om stap voor stap weer op het leven durven te gaan vertrouwen.

Waarom leren we onze mensen niet hoe ze hun immuunsysteem kunnen versterken?

Door Hilde De Smet
Beste mensen, familie, vrienden en kennissen, patiënten en collega’s,
Als arts voel ik me genoodzaakt te spreken in deze tijden van verwarring en deze informatie te delen. Indien u ze nuttig vindt, gebruik ze, en zo niet, staat het u vrij ze naast u neer te leggen.
Wat kunnen we doen om ons immuunsysteem te versterken, om ons niet weerloos overgeleverd te voelen aan die grote onzichtbare, microscopische vijand die alomtegenwoordig is, in de lucht die we inademen, in elke handdruk, elke kus, elk menselijk contact? Als ratten in de val voelen we ons, benauwd, met of zonder virus. Onze huidig geneeskundesysteem biedt geen antwoord op deze virale pandemie, tenzij hygiënische maatregelen, isolatie, het ondersteunen van de vitale functies bij ernstig zieken en mogelijks het anti-malariamedicijn chloroquine, dat nu ook in quarantaine geplaatst is en alleen nog beperkt beschikbaar is. Eén positieve noot: deze pandemie roept wereldwijd op tot solidariteit, bescherming van de zwakkeren in onze maatschappij, waarvoor nu allen een inspanning moeten doen.
Maar is er echt niets dat we kunnen doen om onszelf te versterken, ons immuunsysteem te ondersteunen, preventief én wanneer we reeds het virus in ons lichaam hebben? Zeker en vast wel (zie verder in deze brief), maar waarom wordt hier geen aandacht aan besteed in de media, in de gezondheidszorg? Zijn we zo ver afgedwaald van de basis van gezondheid, die bij onszelf begint, het versterken van het “terrein” in plaats van het bestrijden van de “vijand”? Net zoals muggen het stilstaand, vertroebeld water zoeken en terug verdwijnen wanneer het water helder stroomt. Wanneer de vuilnisbelt opgeruimd is, gaan ook de ratten weg. Zijn zij de oorzaak van het probleem of het gevolg?

Reeds honderden, duizenden jaren hebben onze voorouders gebruik gemaakt van middelen uit de natuur om onszelf te beschermen tegen ziekte, onze afweer te versterken, onszelf te helen en te genezen. Wij zijn een onderdeel van een groter systeem. Waarom is daar in deze tijd zo weinig interesse voor? Een van de antwoorden is: “omdat er geen afdoende bewijs is dat deze middelen werken, onvoldoende studies….” Maar welke firma is geïnteresseerd in het investeren van miljarden euro’s in een studie over een plant of natuurlijk geneesmiddel, als daar achteraf geen patent op genomen kan worden, en de vruchten van die dure investeringen zomaar door anderen geplukt kunnen worden…. Kunnen we het ze verwijten? Het gevolg hiervan echter is dat er een ontzettend groot potentieel aan medicijnen en versterkende middelen gewoon aan de kant geschoven wordt, vergeten wordt…
Onze immuniteit ondersteunen
1. Huis-, tuin-, en keukenmiddeltjes ter ondersteuning van de immuniteit en ter bestrijding van infecties
Look
Tijm
Salie
Oregano
Basilicum
Oost-Indische kers
Paddenstoelen (shiitake, reishi, maitake, coriolus versicolor, maar ook de gewone champignon!)
Gember
Groene thee
Zwarte bessen (cassis)
Vlierbloesems en -bessen
Vitamine C-rijke groenten en fruit (citrusvruchten, kolen, rode en gele paprika’s, chilipepers, verse peterselie, tuinkers, kiwi, ananas, bieslook…) – liefst zo weinig mogelijk bewerkt en verhit. Hoe langer bewaard in de koelkast, hoe minder vitamines erin.
2. Doe zonlicht op!!! In dit seizoen is de UV- index nog zo laag dat je zonder schade kan zonnebaden. Stel ook je longen, buik…. bloot aan zonlicht, zonder zonnecrème. Zonlicht stimuleert de vitamine D-productie, onze melatonine-productie, maar herstelt ook de elektro-magnetische balans in onze cellen (zie het werk van Dr. Zane Kime en F.A. Popp).
Mensen die niet goed tegen de zon kunnen, hebben meestal een tekort aan goede vetzuren. Neem enkele soeplepels lijnzaad-, perilla- inca inchi- olie bij per dag (niet verhitten!) of neem een supplement bij van algenolie of spirulina. Ook noten, pitten en zaden leveren goede vetzuren.
3. Beweeg voldoende, wandelen stimuleert het lymfesysteem en de immuniteit.
4. Drink voldoende water. Koffie, alcoholische dranken en zwarte thee onttrekken water aan de lichaamscellen. Drink er altijd water bij.
5. Kruiden en supplementen ( ga voor kwaliteit: je gespecialiseerde apotheek of natuurwinkel kan je hierbij zeker helpen)
Echinacea
Cat’s Claw
Astralagus
Betaglucanen (o.a. uit paddestoelen)
Vitamine C (liefst in een natuurlijke vorm zoals uit rozebottels, acerola, camu camu, amlabessen…)
Vitamine D
Propolis (de natuurlijke lijm die bijen gebruiken)
Zink (in een goed opneembare vorm)
Selenium ( of eet elke dag 5-10 Braziliaanse of para-noten)
Colloidaal zilver
Kombucha (koop kombucha met levende bacteriën in!)
(Water)kefir
Spirulina
Etherische oliën verdampen in je huis en slaapkamer: tijm (thymol), salie, oregano, basilicum, jeneverbes, eucalyptus, tea tree…)
6. Zorg voor een gezonde darm (80 % van het immuunsysteem bevindt zich ter hoogte van de darmen!):
gebruik regelmatig gefermenteerde producten rijk aan lactobacillen ( zuurkool, gefermenteerde groenten, shoyu, tamari, tempeh, natto, miso, appelazijn, amandel- of cocosyoghurt, kombucha, waterkefir….).
Probeer voldoende vezels uit groenten te eten (voeding voor goede darmbacteriën) – langzaam opvoeren om winderigheid te vermijden
Beperk dierlijke producten (melk, kaas, vlees) en bewerkte voeding rijk aan additieven en met weinig voedingswaarde
Eet zoveel mogelijk vers en onbewerkt, zo mogelijks biologisch
Vul 70 – 80 % van je bord met groenten. Beperk brood.
7. Vermijd het gebruik van suiker – suiker verlaagt de weerstand
8. Vul je micronutriënten aan zodanig dat je lichaam al zijn stofwisselingsprocessen optimaal kan uitvoeren.
– Verse groentesappen (makkelijk verteerbaar!) of greens (in poedervorm – tarwegras – spirulina…) leveren zeer veel voedingsstoffen (vitamines, mineralen, enzymes…) en helpen ontgiften
– Kiemen (makkelijk zelf te kweken)
9. Neem regelmatig een koude douche – dit versterkt het immuunsysteem ( laat je lichaam geleidelijk wennen aan de koude, maak eerst je benen en borst nat – bouw op)
10. Doe frisse lucht op, ventileer je huis. Bepaalde ademhalingsoefeningen versterken het immuunsysteem (voor de durvers https://www.wimhofmethod.com/)
11. Zorg voor voldoende slaap en rust. Stel je bloot aan natuurlijke elektro-magnetische straling (wandelingen in de natuur, aarden, in de tuin werken…) ter compensatie van WIFI, DECT, 4G, electrosmog…
12. Koorts heeft een functie, stimuleert het immuunsysteem en helpt – door het verhogen van de lichaamstemperatuur – virussen en bacteriën te doden. Gebruik alleen koortswerende middelen wanneer de malaise te groot wordt. Neem bij voorkeur paracetamol (tot 2-3 g/dag), aangezien NSAID’s (ibuprofen, diclofenac….) mogelijks de kans op ernstige bijwerkingen tijdens een virale infectie vergroten.
13. Onderzoek heeft aangetoond dat emoties zoals dankbaarheid en vreugde het immuunsysteem positief beïnvloeden. Zoek redenen om dankbaar te zijn, kijk naar comedies, richt je focus op wat wel goed loopt….
14. Meditatie en relaxatie-oefeningen hebben een positief effect op het immuunsysteem.
15. Geniet van deze weken van “verplichte rust”. Wij zijn met ons allen al zo vele jaren gericht op de buitenwereld, op presteren, ons waarmaken naar anderen toe, onze vervulling buiten ons te zoeken, dat we vergeten zijn hoe goed het bij onszelf kan zijn, in onze intieme kring en familie…
“We zijn in oorlog”, zei de Franse president Macron. Als dat zo is, dan is het niet met deze onzichtbare, microscopische vijand, maar met onze huidige visie op ziekte en gezondheid, waarin weinig aandacht is voor de basis van gezondheid: voeding, natuurlijke medicijnen en levensstijl. In plaats van weerloze slachtoffers te zijn, wordt het tijd onze verantwoordelijkheid op te nemen, onze zelfredzaamheid te vergroten, ons terug te empoweren i.p.v. ons te laten beklemmen door angst. We zijn niet weerloos overgeleverd, laat ons focussen op wat we wél onder controle hebben.
Sinds een half jaar heb ik mijn praktijk als arts stopgezet om mij toe te leggen op het geven van cursussen over gezondheid en vitaliteit. Ik heb hiervoor alle Vlaamse ziekenfondsen gecontacteerd met de vraag tot een gedeeltelijke tegemoetkoming om de financiële drempel voor mensen te verlagen, maar hiervoor was weinig interesse noch budget. Ook van uit de overheid is er weinig interesse om te investeren in preventieve gezondheidszorg. Minder dan 3 % van het budget van de gezondheidszorg gaat naar preventie. Nochtans hebben studies aangetoond dat 1 euro geïnvesteerd in preventie, de staatskas 4 euro oplevert.
In tegenstelling hiermee, wat gaat deze pandemie ons land kosten, het opvangen van de ernstig zieken, en het herstellen van de economie die momenteel bijna volledig platligt, met een groot deel van de bevolking technisch werkloos?
Is het geen tijd om een aantal vragen te stellen? Om een mentaliteitsshift te overwegen?
Van angst naar vertrouwen? Van slachtofferschap naar zelfredzaamheid? Van afhankelijkheid van autoriteiten naar kennis om zelf toe te passen? Om in de opleiding van artsen meer aandacht te geven aan preventie, voeding, het ondersteunen van de biochemie met natuurlijke stoffen? Om geld te investeren in studies over voeding, kruiden en voedingssupplementen? Om de rol van de arts om te polen van “redder” naar gezondheidsbegeleider? Om te investeren in voorlichting in het onderwijs en in bedrijven, bij kwetsbare bevolkingsgroepen? De oriëntatie binnen de gezondheidszorg te verleggen en onze budgetten te herorganiseren?
Moge deze oproep als een vlinderslag in het Amazonewoud zijn, die misschien bijdraagt aan het ontstaan van een orkaan duizenden kilometers verderop….
Dank om deze brief door te sturen aan familie, vrienden of collega’s.
Hoopvolle groeten in onzekere tijden,
Hilde De Smet
In 2002 studeerde Hilde De Smet af als arts aan de KUL. Na één specialisatiejaar anesthesiologie, startte ze haar opleiding huisartsgeneeskunde aan de RUG. In haar praktijk in Meerbeek, Kortenberg, werkte ze vooral met natuurlijke en complementaire therapieën. Sinds september 2019 geeft ze seminaries over gezondheid en vitaliteit.

Als een man een vrouw niet kan ondersteunen is hij geen goede leider

De kracht van “echte” mannen

Inmiddels zijn veel leiderschapsstijlen reeds beschreven. Wat alle beschreven leiderschapsstijlen gemeen hebben is dat het een deel van het totale leiderschapsspectrum beschrijft. Vanuit dat oogpunt wil ik graag een inzicht toevoegen aan dat spectrum. Het is me namelijk opgevallen en blijkt ook uit diverse onderzoeken, dat mannen die goed met vrouwen om kunnen gaan ook goede leiders zijn. Wat ik met “goed met vrouwen omgaan” bedoel is dat mannen vrouwen met respect behandelen, ze emotioneel ondersteunen en in hun waarde laten. Dus niet de versierders typen die eerst alles uit de kast halen om een vrouw voor zich te winnen en vervolgens verwaarloost. Krachtige leiders scheiden aanzienlijk minder dan zwakke leiders.

 

Krachtige leiders blijven in verbinding ook als de gesprekken zwaar verlopen

 

Kenmerken krachtige leider

Wat zijn de kenmerken van een krachtige mannelijke leider? Wat zijn de overeenkomsten tussen het ondersteunen van een vrouw en het leiden van een organisatie? Krachtige mannelijke leiders verstaan de kunst om in moeilijke situaties, wanneer ze kritiek krijgen deze met een open houding tegemoet te treden. Ze voelen niet de behoefte om zich te verdedigen. Ze willen juist de kritiek onderzoeken om er van te leren en daarmee de medewerkers ondersteunen. Kritiek zien ze niet als een persoonlijke aanval maar als iemands perceptie op een situatie.

 

Kritiek niet persoonlijk maken

Krachtige leiders ziet een kritische medewerkers als iemand die moeite heeft met een bepaalde situatie. Ze betrekken die kritiek niet op hen zelf. Ze onderzoeken hoe een kritische medewerker het beste kan worden ondersteund om zijn probleem zelf op te kunnen lossen. Ze leren de kritische medewerker zelf een vis vangen i.p.v. de vis voor hem te vangen. De kritische medewerker groeit door deze wijze van ondersteunen, wat een gevoel van toenemende onafhankelijkheid en veiligheid geeft.

 

Respect voor ondersteunde leiders

Een kritische medewerker zal zijn leidinggevende respecteren om zijn rust en wijsheid. De kritische medewerker ervaart een gevoel van veiligheid om zich te uiten zonder dat het gevolgen heeft of dat hij als een lastpost wordt gezien. Op deze wijze vergroot de leider het probleemoplossend vermogen van zijn medewerkers en versterkt de verbinding. Hierdoor neemt de kritische houding af.

 

Kenmerk krachtige man

De hierboven genoemde eigenschappen waarderen vrouwen in een man. Vrouwen worden graag ondersteund in het doorvoelen en uiten van hun gevoelens en emoties zonder dat het consequenties heeft. Een stabiele invoelende man weet hoe hij haar daarbij kan ondersteunen. Dit doet hij op dezelfde wijze als een leider, die met een open houding naar kritiek luistert zonder zichzelf aangesproken te voelen en zich te verdedigen. Hie ziet de kritiek van de vrouw als een uitingsvorm van haar gevoelens en emoties. Een zwakke man betrekt die kritiek op zichzelf en gaat zich verdedigen of oplossingen aandragen waardoor een vrouw zich onbegrepen voelt. Hierdoor sluit zich af en de verbinding verdwijnt.

Veiligheid om zich te kunnen uiten

Een vrouw wil graag in een emotionele situatie ondersteuning en zich veilig voelen om zich te uiten zodat ze haar emoties kan doorvoelen. Ze zit niet te wachten op een oplossing voor haar emoties en gevoelens, want dat geeft haar een gevoel van niet serieus genomen worden en onbegrepen. Ze wil zich veiligheid voelen om zich te kunnen uiten zonder dat het consequenties heeft. Door zich te uiten krijgt een vrouw meer zelfinzicht waardoor ze groeit. Een man die op deze wijze een vrouw ondersteund helpt haar onafhankelijker worden en versterkt de verbinding.

 

Mannelijke onzekere leiders vallen op

Hoe komt het dat er momenteel zoveel onzekere mannelijke leiders zijn? In mijn optiek omdat een krachtige man niet wordt herkend. Krachtig leiders vallen niet op want ze opereren subtiel en laten de problemen bij de medewerker liggen. Ze ondersteunen de medewerker om zijn eigen problemen op te lossen. Onzekere leiders vallen op doordat ze problemen van medewerkers oplossen. Ze verbergen hun zwakte achter een krachtige probleem oplossende act. Een onzekere leider lost graag anderen hun problemen op en verkleint daardoor het probleem oplossend vermogen van zijn omgeving.

 

Gevoel wordt verward met sentimenteel

Een veel gemaakte fout is dat sentimentele leiders voor gevoelige leiders worden aangezien. Sentimentele leiders raken van slag bij het zien van problemen van anderen. Het lijkt dat dat ze meeleven. Maar dat kunnen ze niet omdat hun focus bij hun eigen emoties ligt. Daardoor kunnen ze medewerkers niet ondersteunen. Gevoelige leiders zijn niet sentimenteel. Ze kunnen zelf als “hard” worden ervaren door het ontbreken van emoties. Ze voelen, door het ontbreken van emoties heel goed aan wat de ander nodig heeft om constructief te worden ondersteund. Een ander aanvoelen zonder sentimenteel te worden is een eigenschap wat een leider succesvol maakt.

 

Krachtige leiders laten medewerkers de problemen oplossen

Zouden organisaties krachtige leiders beter gaan herkennen dan zou hun dat veel winst opleveren. De wijze waarop een man een vrouw ondersteund geeft veel informatie over het potentieel van zijn leiderschapscapaciteiten. Een krachtige mannelijke leider lost geen problemen op maar vergroot het probleemoplossend vermogen van zijn medewerkers en versterkt de onderlinge verbinding. Hun aanwezigheid is al voldoende om effect te sorteren,

In de EU, niet van de EU

Op 23 tot 26 mei vinden de verkiezingen voor het Europees parlement 2019 plaats. Nederland stemt op 23 mei. De inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. Er staat veel op het spel, er heerst veel onduidelijkheid en er is een gebrek aan vertrouwen in de EU.

De burger is geen bezit van de EU maar onderdeel van de Europese leefgemeenschap

De huidige EU wordt geleid als een Corporate en niet als een leefgemeenschap!

Alles lijkt om geld en macht te gaan. Meer geld en macht naar Brussel. Een Europees leger. Het zijn ontwikkelingen die burgers zorgen baren. Het groeiend aantal protesten tegen het beleid van verschillende regeringen in de EU en het EU beleid vanuit Brussel is daar een uiting van. Europese burgers worden wakker. De alsmaar groeiende gele hesjes beweging in Frankrijk is daar een voorbeeld van. Burgers geloven in de voordelen van Europese samenwerking maar niet zoals die nu door Brussel wordt opgelegd. Burgers willen een soeverein leven binnen de EU i.p.v. te leven als een loonslaaf voor de corporate EU.

 

Laat de EU zichzelf organiseren

De EU staat voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat de Europese gemeenschap zichzelf zo organiseert en bestuurt dat de landen gezamenlijk voordeel hebben. Dat landen niet toegeven aan opportunisme of de neiging gratis mee te liften op de moeite van anderen. Dat betekent dat de landen elkaar niet langer meer als concurrenten dienen te beschouwen, maar als medebeheerders van een publiek goed, of dat nu, grondstoffen zijn, een natuurgebied is, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, etc. Collectief afspraken maken, overleggen, solidair zijn met elkaar, zodat iedereen voordeel heeft én verantwoordelijkheid draagt voor de Europese leefgemeenschap.

 

Zonder collectiviteit en solidariteit zijn Europese landen als losse atomen

Voor structurele veranderingen in de wereld is een groep landen nodig, niet zo maar een groep van losse landen, maar een collectief van landen met hetzelfde doel die elkaar vertrouwen, die elkaar kunnen informeren, stimuleren en waar nodig corrigeren. Zonder collectiviteit en solidariteit zijn Europese landen als losse atomen die vrij zweven in de wereld. Als enkeling zijn landen tot weinig in staat; pas als ze verbinding maken, worden ze een bouwsteen van iets groters.

 

Geen zelfdienend- maar dienend leiderschap.

Huidige leiders van de EU willen vooral meer macht en geld. Macht kan alleen worden verkregen als het door anderen wordt toegekend. Macht verkrijgen en behouden kost veel energie en is niet duurzaam. Kracht daarentegen is oneindig, het komt uit de mensen zelf, geeft energie en is duurzaam. Waar macht fragmenteert, simplificeert en verdeeld zorgt kracht voor verbinding, eenvoud en overzicht. Geen zelfdienend- maar dienend leiderschap.

 

Doorbraak of afbraak

Burgers willen integriteit, beter leiderschap, geen oorlog, ook geen gewapende vrede maar duurzame vrede en welzijn voor iedereen. Burgers vormen de Europese gemeenschap en zijn geen bezit van de EU. De aankomende verkiezingen zal deze beide krachten weerspiegelen. Doorbraak of afbraak. Het antwoord komt niet van rechts, komt niet van links, komt niet uit het midden maar komt uit de mens, de leefgemeenschap. De vorm van geld en macht voldoet niet meer. Mensen hebben in de basis dezelfde behoeften. Er dient een nieuwe vorm te worden ontwikkelt die voor iedereen goed is en niemand uitsluit. Eenheid vanuit diversiteit. Dat realiseren is de uitdaging voor de komende jaren. Laat de uitslag van deze verkiezingen een stap voorwaarts zijn.

Plug-in organisatie

Momenteel vinden er veel ontwikkelingen plaats op het gebied van organisaties. De nieuwe vormen van organisaties maken steeds meer gebruik van de nieuwste ict technologie. Deze nieuwe organisatievormen met hun flexibele schil beginnen trekken te vertonen van een “plug-in organisatie”. Een organisatievorm die zowel on- als offline vertegenwoordigd is en gebruik maakt van plug-ins. De term plug-in is niet nieuw. Het wordt gebruikt in o.a. webbrowsers en websites.

Plug-in

Een plug-in is een los softwareprogramma met een unieke functionaliteit die pas wordt ingeladen in een webbrowser als er behoefte is aan die functionaliteit. Voordeel van deze architectuur is dat de software voor een webbrowser relatief eenvoudig kan worden uitgevoerd met behoud van alle functionaliteit. De ontwikkelaar van webbrowsers hoeft zich alleen te concentreren op de kerntaken van een webbrowser en laat de rest over aan de plug-in softwareontwikkelaars. Bekende plug-ins voor webbrowsers zijn; Java, Silverlight, Adobe reader, Windows media player, flash player, etc.

Kerntaken

Hedendaagse organisaties lijken steeds meer op de architectuur van webbrowsers. In plaats van software plug-ins worden er flexwerkers en toeleveranciers ingeplugd op het moment dat er behoefte is. Een groot voordeel van deze wijze van organiseren is dat organisaties zich alleen hoeven te concentreren op hun kerntaken. Deze kerntaken zijn duurzaam van karakter wat zorgt voor stabiliteit en continuïteit. Investeren in mensen die deze kerntaken uitvoeren is rendabel met een laag risico.

Grensvlak klant-kerntaken

De meeste behoefte aan flexibiliteit van een organisatie ligt op het grensvlak van kerntaken van een organisatie en behoefte van de klant. Juist in dat gebied zijn plug-ins effectief. Speciale klantwensen kunnen snel worden ingevuld door plug-ins in de vorm van specialisten en toeleveranciers in te schakelen. Zodra de opdracht is uitgevoerd worden de flexwerkers en toeleveranciers weer ontkoppelt. Deze werkwijze is vergelijkbaar met plug-ins in webbrowsers. De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de functionaliteit ligt bij de plug-ins (flexwerkers en toeleveranciers). De plug-in organisatie dient er alleen voor te zorgen dat de opdracht helder en eenduidig wordt beschreven zodat plug-ins snel kunnen worden gevonden.

Matching algoritmes

Het managen van een plug-in organisatie kan worden ondersteund door een digitaal platform waar iedereen is op aangesloten. Via het digitale platform worden de projecten, flexwerkers en toeleveranciers gemonitord zodat leidinggevenden een goed overzicht hebben over het hele verloop. Het digitale platform maakt gebruik van slimme algoritmes die de matching van flexwerkers, beoordelingen en persoonlijke ontwikkeling faciliteert. Big data zorgt ervoor dat plug-in organisaties steeds slimmer worden.

On- en offline

De on- en offline werelden gaan steeds meer op elkaar lijken. Het plug-in principe dat gebruikt wordt in software komt overeen met hoe flexibele schillen functioneren. Plug-in organisaties in combinatie met digitale platforms zouden wel eens een grote vlucht kunnen nemen.

Gedachten virussen zijn net computer virussen

Je kent het vast wel als je met een computer werkt, ineens komen er van die ongevraagde pop-ups op. Meestal het resultaat van een of ander virus dat zich in je computer heeft genesteld. Dit gebeurt niet alleen met computers maar ook met mensen. Ze worden beperkt of nog erger, ze lopen vast door gedachten virussen.

Hersenen lijken op een computer

Onze hersenen lijken qua werking op een computer. Zo kunnen hersenen vergeleken worden met de hardware en gedachten met de software. Samen bepalen ze ons gedrag. Net zoals het functioneren van een computer verstoord wordt door een virus, wordt het gedrag van mensen verstoord door gedachten virussen.

Ontstaan van gedachten virussen

Wat zijn gedachten virussen en hoe ontstaan ze? Bijvoorbeeld door mensen die je willen beïnvloeden. Die doen dat door je een mooie werkelijkheid voor te spiegelen of doemscenario’s als je niet luistert naar hun advies. Zo proberen anderen je binnen hun invloedssferen te krijgen. Op deze wijze beïnvloeden ouders hun kinderen, leraren hun leerlingen, politici de bevolking en bedrijven hun klanten. Zij willen graag dat je onder hun invloed komt, dat je hun volgt of hun producten koopt.

Zelfonderzoek

In het begin kan het een goed gevoel geven om je door die ingeprente gedachtes te laten leiden. Het scheelt veel zelfonderzoek en je leven wordt er voorspelbaar door. Het grote nadeel ervan is dat je afstompt en je steeds machtelozer, angstiger en afhankelijker voelt. Psychologen noemen dit ook wel ‘aangeleerde hulpeloosheid’. Gedachten virussen zijn dus gedachten die je wegtrekken van je levensdoel en talenten.

Voorbeelden gedachten virussen

Bekend klinkende voorbeelden van gedachten virussen zijn ook: “Vanwege mijn hoge hypotheek is veranderen van baan te riskant”, “ik ben niet slim genoeg”, “ik ben te klein om te basketballen”, “ik kan dat toch nooit”, “ik ben te oud om een baan te vinden”, “ik kan niet communiceren”, “ik ben geen ondernemer”, “het is te moeilijk”, “ben te laag opgeleid”, etc. Deze gedachten zijn je aangepraat of je hebt ze jezelf aangepraat. Het enige voordeel van deze gedachten is dat ze je een gevoel van schijnveiligheid geven. Het zijn excuses om niet in actie te komen.

Bewustwording

Wil je weer het heft in eigen handen nemen dan kun je de gedachten virussen in je eigen hersenen opsporen door dagelijks te onderzoeken of je gedragingen en gevoelens in lijn liggen met je levensdoel en talenten. In het begin zal het je moeite kosten om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Maar gaandeweg zal je merken dat het een automatisme wordt. Steeds sneller zal je gedachten herkennen die je belemmeren, die je dan vervolgens kunt ombuigen naar constructieve gedachten.

Conclusie

Wil je af van het machteloze gevoel, ga dan eens met een virusscanner door je hersenen en zoek de gedachten virussen die je weg houden van je levensdoel. Buig deze gedachten om naar constructieve gedachten en je zult ervaren dat je leven aangenamer en boeiender wordt. Een coach helpt je daar graag bij.

Waarom talent niet wordt herkend

Het niet (h)erkennen van talent is een fenomeen waar nauwelijks aandacht aan wordt besteedt en voor veel negativiteit zorgt binnen organisaties en relaties.

Miskennen van eigen talent

In deze blog wil ik het fenomeen “het miskennen van talent” en dan met name het miskennen van het talent bij de persoon zelf beschrijven. Want het is volgens mij een van de grootste stoorzenders in de huidige maatschappij. Een maatschappij die vraagt om talent. Een maatschappij die vraagt om talentvolle mensen.

Negatieve gevolgen

Wat zijn nu precies die negatieve gevolgen van het miskennen van je eigen talent? Aan de hand van een voorbeeld wil ik laten zien hoe dit mechanisme werkt.

Piet is een getalenteerde medewerker bij een groot bedrijf en inmiddels opgeklommen naar een leidinggevende positie. Hij geeft leiding aan een grote afdeling. Zijn eigen prestaties vindt hij heel normaal en hij ziet niet in dat zijn talenten hem op deze positie hebben gebracht. De gevolgen van het miskennen van zijn eigen talent zijn destructief. Doordat Piet zijn eigen kwaliteiten niet op de waarde schat maar “normaal” (de norm) vindt, zal hij zijn medewerkers ook volgens deze norm beoordelen. Piet zal het aanwezige talent bij zijn medewerkers niet als talent herkennen en deze talenten dus ook niet ontwikkelen. Hij vindt de geleverde prestaties van zijn afdeling heel normaal en zal die niet op waarde in kunnen schatten. 

In de ogen van Piet zullen zijn medewerkers geen top prestaties leveren want hij vindt alles heel normaal. Dit heeft tot gevolg dat hij zijn medewerkers in veel gevallen juist onder de norm vindt presteren. Zijn gedrag demotiveert zijn medewerkers waardoor ze op hun beurt slechter gaan presteren. Voor de medewerkers van Piet heeft het geen enkele zin om hun best te doen omdat hij dat toch niet ziet. Piet zijn afdeling belandt hierdoor in een neerwaartse spiraal.

Het niet (h)erkennen van Piet zijn eigen talenten zorgt ervoor dat hij de talenten van zijn medewerkers niet zal herkennen.

Alles normaal vinden

Hetzelfde mechanisme speelt vaak in relaties (man/vrouw, ouder/kind) een grote rol en maakt veel kapot. Partners bijv. vinden het heel “normaal” dat ze samenleven en vinden elkaars sterke punten heel “normaal”. Ouders vinden het heel “normaal” dat ze kinderen (kunnen) opvoeden en dat hun kinderen op school mee kunnen komen.

Eigen talent waarderen

We vinden het juist abnormaal als mensen niet mee kunnen komen. Maar dat is het juist niet. Relaties zijn een van de grootste uitdagingen van de mens en uiterst complex. Zouden we dat beseffen, dan zouden we een stuk realistischer onze relaties beoordelen en de “(leer) fouten” van anderen en onszelf vol begrip en humor bekijken. We zouden onze eigen talenten weer leren zien en waarderen. Het weer leren zien en waarderen van elkaars talenten zal ruimte geven om te leren wat onze leercurve doet stijgen.

Van kostenpost naar talent

Een wereld die de mens weer als mens ziet met al zijn talenten en niet meer als een kostenpost zal er een stuk aangenamer uitzien.

Coachen is deprogrammeren

De vraag naar coaching stijgt. Dit komt doordat steeds meer mensen vastlopen in hun werk en privéleven door de snel veranderende wereld. Velen zijn opgevoed en opgeleid met reeds verouderde programma’s. Programma’s die zeggen wat iemand moet doen, geloven en hoe te gedragen. Deze programma’s zijn geschreven en onderwezen in een tijd dat het leven eenvoudig en voorspelbaar was. Een tijd waarin het leven van wieg tot aan de dood was uitgestippeld en men niet hoefde na te denken over zijn eigen toekomst, zingeving en talenten.

Dos

Je kunt de huidige mens vergelijken met een computer die nog op dos draait terwijl de omgeving om ios of windows vraagt. Dos handelt seriële instructies af terwijl de nieuwe software parallelle instructies afhandelt. Met parallelle instructies bedoel ik niet multitasking maar meerdere facetten inzetten in het werk en privé zoals waar krijg je zin van, wat zijn je talenten, normen en waarden. Een voorbeeld van het oude programma is het uitvoeren van opgedragen taken door een meerdere. Dit programma voldoet niet meer omdat bedrijfsprocessen steeds complexer worden. Hierdoor dient de mens zich te bekwamen in complexere samenwerkingsverbanden zoals zelf organiseren en co-creëren.

Geïnstitutionaliseerd

De westerse samenleving is de in afgelopen decennia sterk geïnstitutionaliseerd. Dit is gedaan om resultaten in de toekomst te garanderen wat past bij een van tevoren uitgestippeld leven. Zowel het bedrijfsleven als de burgermaatschappij plukten daar de vruchten van. Net zoals in het natuur is alles onderhevig aan veranderingen. Deze veranderingen zorgen voor de nodige spanningen vanwege de afnemende invloed van instituties, terugtrekkende zorg en toenemende invloed van burgers. Om deze nieuwe dynamiek te kunnen volgen dienen werkwijzen en gedrag te worden aangepast. Dat aanpassen gaat niet vanzelf. Net zoals een gevangene, die 30 jaar in een gevangenis heeft gezeten angst heeft voor zijn vrijheid hebben veel mensen angst voor meer vrijheid.

Deprogrammeren

Veel mensen voelen dat het tijd is voor verandering maar weten nog niet goed hoe ze de volgende stap moeten zetten. Dit komt omdat er geen blauwdruk is hoe dat “nieuwe” leven er uit zal zien. Dit vraagt om een verandering van mindset. Om die mindset te verkrijgen dienen verouderde overtuigingen te worden herzien en aangepast aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Dit kan worden vergeleken met oude programma,s verwijderen en nieuwe installeren. Daarbij kan een coach goed van dienst zijn vanwege zijn specialisatie in het bewust maken van verouderde overtuigingen, wat lijkt op deprogrammeren en het bieden van ondersteuning in het ontwikkelen van nieuwe productieve overtuigingen. Ieder mens is uniek en zal zijn eigen set van overtuigingen dienen te herzien en aanpassen zodat ze aansluiten op zijn zingeving, talenten en omgeving.