Workshop-carrousel transformatie

workshopscarrouselVerandertrajecten lopen vaak stuk op te weinig aandacht voor de onderstroom, terwijl de bovenstroom de meeste aandacht krijgt. Met de bovenstroom worden zaken bedoeld die je kunt zien zoals gedrag, kennis en vaardigheid. Met de onderstroom worden zaken bedoeld die je niet kunt zien zoals iemands persoonlijke missie, identiteit, drijfveren, overtuigingen, normen en waarden. De onderstroom heeft de meeste invloed op het zichtbare gedrag en verdient dan ook in verandertrajecten de nodige aandacht.

Repeterende workshops
Voor organisaties die transformaties van de onderstroom op een economische en effectieve wijze willen organiseren, is de workshopscarrousel transformatie ontwikkeld. De workshopscarrousel is bedoeld om “nieuw” gedrag zoals bijv. samenwerking op basis van co-creatie en dienend gedrag te stimuleren en te ontwikkelen. In de praktijk is gebleken dat repeterende workshops goede resultaten opleveren en dat opgedane kennis beter onthouden wordt. Deze worden met een duur van 2,5 uur over een langere periode maandelijks gegeven.

Voorbeelden van workshopthema’s zijn:

  • Constructief feedback geven en ontvangen
  • Excellent onderhandelen
  • Persoonlijk leiderschap
  • Slim vertrouwen
  • Zelfsturing
  • Verhoging van genderintelligentie (man-vrouw dynamiek)
  • Analoog en digitaal samenwerken
  • Beïnvloeden en overtuigen
  • Omgaan met conflicten (transactionele analyse)

Informatieretentie
Uit onderzoek blijkt dat veel trainingen niet het beoogde effect behalen als wat is beoogt. Dat ligt niet aan de kwaliteit van de trainingen maar aan de informatieretentie van nieuwe kennis.

Note: Zonder herhaling verdwijnt nieuwe kennis geleidelijk. Hoe vaker iets geoefend wordt, hoe beter iemand het zich eigen maakt.

Waan van de dag
Deelnemers aan trainingen belanden na een training vaak weer in de waan van de dag. Dat zorgt ervoor dat wat is aangeleerd niet wordt eigen gemaakt in de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor verdwijnen de opgedane nieuwe inzichten en aangeleerd gedrag weer snel. Om dit te voorkomen biedt een workshopscarrousel uitkomst.

workshopscarrousel2

Wil je meer weten over deze wijze van transformeren stuur dan een e-mail naar info@sybrenvanderschaar.nl